Slider

Hvordan kan vi hjelpe?

Norinnova Technology Transfer har rollen som bindeleddet mellom forskning og industri. Dette er en kompleks rolle som lar oss tilby et variert utvalg av tjenester rettet mot forskjellige interessenter.

Vårt inkubasjonsprogram hjelper både eksisterende næringsliv å nye gründere med deres prosjekter, mens teknologioverføringforsøker å hjelpe våre partner institusjoner og deres ansatte med kommersialisering av forskning.

I tillegg til disse programmene tilbyr vi andre tjenester, hvorav noen av disse er i samarbeid med andre.

Kontakt oss

Interessert i å vite hva vi kan tilby? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale"

Våre program

Inkubasjon

Norinnova tilbyr skreddersydde innovasjonsprogrammer for gründerbedrifter og eksisterende næringsliv med teknologibaserte ideer. Vi har et tett samarbeid med andre innovasjonsaktører og virkemiddelsapparat og vil hjelpe deg til å få fart på ditt prosjekt.

Teknologioverføring

Norinnova er kommersialiseringsaktør for forskningsbaserte ideer som spinner ut fra det forskningsbaserte miljøet i Nord-Norge. Mer konkret involverer dette blant annet Nasjonalt senter for e-helseforskning, NORUT - Northern Research Institute, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet og Universitetsykehuset i Nord-Norge - UNN.

Hvordan kan vi bistå deg?

Kontorfasiliteter

Hos oss kan du leie enkeltkontor, kontorarealer for flere eller du kan leie en plass i vårt åpne landskap. Som leietaker får du også tilgang til alle andre tjenester ved Siva Innovasjonssenter Tromsø.

Seminarer

Vi avholder regemessig seminarer og workshops. Klikk her for å se hva som kommer

Regnskapstjenester

Norinnova har en egen regnskapsavdeling som har spesialisert seg på regnskap for oppstartsbedrifter og nyetablerte. Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan tilby deg og din bedrift.

Laboratorium

Gjennom et samarbeid med Barents Biocentre Lab kan vi tilby oppstartselskaper labplass og labutstyr til en redusert pris. Les mer her.

Finansiering

Vi har spisskompetanse på å hente inn kapital til våre prosjekter. Vår rolle som innovasjonsaktør har knyttet oss sterkt opp mot både det offentlige virkemiddel-apparatet og andre investeringsmuligheter

Prosjektledelse

Takket være våre flinke ansatte har Norinnova Technology Transfer mulighet til å tilby prosjektledelse for forskjellige prosjekter, stiftelser og lignende.

Konferanser

BIOPROSP holdes vært andre år, og fokuserer på utnyttelse av bioteknologi i marine omgivelser. Neste BIOPROSP avholdes i 2019.

Næringslivsdagen Nord er en møteplass for næringslivet – en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og ikke minst et sted der verdiskapende relasjoner bygges. Konferansen avholdes årlig, og arrangeres av Innovasjon Norge, Nordlys og Norinnova Technology Transfer.

Annet

Norinnova har prosjektledelsen for ulike fond, programmer, klynger og senter som er tilknyttet innovasjonsmiljøet i Nord-Norge.

Tromsø Forskningsstiftelse

Norinnova administrerer fondet Tromsø Forskningsstiftelse som hvert år utlyser stipende til innovative, unge og fremragende forskere. Fondet er totalt på 300 millioner kroner og gis til forskere ved UiT Norges arktiske universitet. Vera Lund i Norinnova er prosjektkoordinator for fondet.

MABIT

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT har hovedfokus på økt verdiskaping fra marine ressurser, men er også åpne for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer. MABIT-programmet administreres av Victoria S. Paulsen i Norinnova.

Biotech North er et klyngenettverk for private selskaper og offentlige organisasjoner som driver med bioteknologi basert på ressursene i havområdene rundt arktis. Elin Kolsvik i Norinnova har prosjektledelsen for klyngen.

Siva Innovasjonssenter Tromsø

Norinnova har senterledelsen for innovasjonssenteret der 800 ansatte jobber og 70 ulike bedrifter er lokaliserte. Vi skal sørge for at ansatte og besøkende har et godt faglig og sosialt tilbud, samt at innovasjonssenteret ivaretar de behov selskapene måtte ha. Resepsjon og konferansefasiliteter ivaretas av vårt datterselskap LINKEN.