Om Norinnova Technology Transfer AS

Slider

Den selvfølgelige innovasjonspartneren i nord

Vårt mål er å styrke regionens næringsliv og bidra til nyetableringer. Siden 1993 har vi vært delaktig i å etablere mer enn 80 bedrifter, som har skapt mer enn 550 høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen.

Norinnova Technology Transfer er kommersialiseringsaktør for forskningsideer som spinner ut fra UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Norut.

I tillegg bistår vi gründere og eksisterende næringsliv i deres innovasjonsprosesser gjennom vår inkubator.

Våre forretningsområder 

Kjernevirksomheten til Norinnova er å bringe teknologibaserte ideer ut i markedet. Det kan være ideer fra forskere, gründere eller eksisterende næringsliv.

I tillegg leier vi ut kompetanse og har der igjennom ansvar for flere nasjonale og regionale programmer og prosjekter. Vi drifter blant annet MABIT, klyngen Biotech North, Siva Innovasjonssenter Tromsø, Næringslivsdagen Nord, Tromsø Forskningsstiftelse, Barents Biocentre Lab. Les mer om disse prosjektene her

Samarbeidspartnere

Norinnova befinner seg i skjæringspunktet mellom forskning og utvikling, næringsliv og offentlige tilskuddsordninger.

Prosjektene vi jobber med og tilbyr våre kunder finansieres gjennom samarbeid med følgende organisasjoner og virksomheter:

 • Innovasjon Norge
 • Finnmark Fylkeskommune
 • Forskninsrådet
 • Helsedirektoratet
 • Nordland Fylkeskommune
 • Nærings- og fiskerdepartementet
 • RDA Tromsø
 • SIVA
 • SpareBank1 Nord-Norge
 • Troms Fylkeskommune
 • Tromsø Kommune