Slider

Teknologioverføring

Vi skaper verdier ut av forskning

Vi bidrar til nyskaping gjennom å gjøre om forskningsresultater til nyttige produkter og tjenester med kommersiell verdi. For ideer som har et forretningspotensiale, utvikler vi en forretningsstrategi hvor produktet/tjenesten kan utlisensieres eller vi etablerer et selskap. 

En viktig del av arbeidet vårt er å sikre patentbeskyttelse og ivareta immaterielle rettigheter for våre idéhavere.

Etter mange år i innovasjonsmiljøet har vi blitt eksperter på det offentlige virkemiddelsapparatet. Dersom ideen har et forretningspotenisale vil vi hjelpe med å skaffe finansiering, både fra offentlig tilskuddsgivere og fra private investorer.

Norinnova har også en rådgivnings- og kommersialiseringsrolle for InnoMed. InnoMed skal bidra til å utvikle nye løsninger og produkter for helsesektoren og arbeider nasjonalt innen et kompetansenettverk for behovsrettet innovasjon. Les mer om InnoMed på www.innomed.no.

 

Våre viktigste forretningsområder

  • Bioteknologi
  • Helse
  • Diagnostikk
  • Rom-jord
  • Havrommet

Våre forretningsutviklere står klare til å hjelpe deg! Dersom du har spørsmål knyttet til en ny idé, hvordan man går frem for å levere DOFI, eller annet, ta gjerne kontakt.

Hva er teknologioverføring?

Med teknologioverføring menes prosessen med å forvandle forskning til produkter eller tjenester. I Norge omtales de som utfører teknologioverføring for kommersialiseringsaktører, og de fleste offentlige institusjoner og universitet har dette. 

Når en forsker hos en av våre partner institusjoner oppdager noe nytt med kommersielt potensiale,vil det første steget være å sende en idébeskrivelse (DOFI) til oss. 

Som oftest er det slik at intellektuell eiendom som er oppfunnet i arbeidstiden eller ved hjelp av arbeidsplassen sine ressurser tilhører nettopp dem. Alle forskere ved UiT Norges arktiske universitetog UNN har plikt til å melde i fra om oppfinnelser som er et resultat av arbeidet i respektive organisasjon. 

Etter at DOFI er mottat, vil vår første oppgave vil være å evaluere det kommersielle potensialet i denne idéen.  Finnes det et marked? Hva er inntektspotensialet? Og kan idéen beskyttes? Ideen blir til et prosjekt og får en egen prosjektansvarlig hos oss. Det blir gjort en screening av potensielle markeder samt konkurrenter/substitutter. Idéavklaringsfasen tar ca tre måneder. 

Etter at idéen er vurdert, vil Norinnova Technology Transfer sende en anbefaling til aktuell arbeidsplass. Dersom ideen har et kommersielt potensiale vil anbefalingen være å hevde rettighetene,  og prosessen med kommersialisering vil starte. 

I samarbeid med deg som forsker utvikler vi forretningsmodell, -strategi og -plan og søker om kapital til prosjektet. Vi tester produktet/tjenesten i stor skala og evaluerer ulike kommersialiseringsstrategier. Det er også i denne fasen vi søker om patentbeskyttelse samt jobbe med å sette sammen et team. Vi velger kommersialiseringsstrategi, enten ved å etablere et selskap eller utlisensiering. I denne fasen vil man avtale forskerens og forskerinstitusjonens godtgjørelse ved fremtidige inntekter knyttet til oppfinnelsen. Vi bistår og følger opp bedriften eller lisensieringsavtalen også i etterkant av at man har kommersialisert.  

Researchers at UiT have developed a novel class of antibiotics inspired by small marine antimicrobials and antimicrobial peptides that display high activity against 30 multi-resistant clinical isolate

Researchers at UiT have developed a novel set of polymerases from an Arctic Marine organism. Our first DNA polymerase, IsoPolTM, is already commercially available.

Researchers at NORUT Biotech in Tromsø, Norway have developed a new set of heterobifunctional self-eliminating linkers for use in ADC conjugation, amongst other applications.

1

Våre forretningsutviklere

Eirik Wasmuth Lundblad

Epost: eirik(a)norinnova.no
Tlf: (+47) 97687571

Avdelingsleder Teknologioverføring
Norinnova Technology Transfer AS

Anne-Karin Måseide

Epost: anne-Karin(a)norinnova.no
Tlf: (+47) 97726705

Forretningsutvikler
Norinnova Technology Transfer AS

Line Bøe Setså

Epost: line(a)norinnova.no
Tlf: (+47) 41631160

Forretningsutvikler
Norinnova Technology Transfer AS

Martin Skedsmo

Epost: martin(a)norinnova.no
Tlf: (+47) 90202240

Forretningsutvikler
Norinnova Technology Transfer AS

Morten Elde

Epost: morten@norinnova.no
Tlf: (+47) 41406762

Forretningsutvikler
Norinnova Technology Transfer

Har du en forskningsbasert idé?

Klikk på din arbeidsgiver for å finne ut hvordan du kan levere DOFI.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

NORUT - Northern Research Institute

Universitetsykehuset i Nord-Norge - UNN

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet