Arktisk investeringsplattform for å forbedre finansieringslandsskapet i Nord-Finland, Sverige og Norge.

Arktisk investeringsplattform for å forbedre finansieringslandskapet i Nord-Finland, Sverige og Norge

 

De regionale utviklingsmyndighetene i NSPA (Northern Sparsley Populated Area) i Finland, Sverige og Norge har gått sammen for å utforske muligheten for å etablere et investeringssamarbeid i området. Det planlagte samarbeidet har fått navnet Arctic Investment Platform.

 

De involverte regionene i Norge er fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten og Norrbotten i Sverige, samt Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu og Lappland i Finland.

 

“Små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial i disse regionene, møter ofte finansieringsutfordringer; mangel på egenkapital og risikokapital, generelt lengre exit-strategier enn i de nasjonale finansielle knutepunktene og informasjonsasymmetri mellom investorer og selskaper i NSPA, noe som delvis kan forklares av det forholdsvis lave antallet lønnsomme investeringssaker. Alle disse utfordringene fører til en ond sirkel av mangel på tillit fra investorer og vanskeligheter for bedrifter å få f.eks. lån i bank “, sier Adm.dir. Asbjørn Lilletun i Norinnova Technology Transfer som representerer norsk prosjektorganisasjon.

 

Målet med det løpende samarbeidet, som startet i sin nåværende form i januar 2019, er å gi et konkret veikart for opprettelse av en arktisk investeringsplattform i 2020. Som en del av denne prosessen, vil alle berørte regionale utviklingsmyndigheter, banker, næringsliv og innovasjonsmiljøer samt viktige finansielle partnere i NSPA bli hørt for å sikre at alle eksisterende finansieringsløsninger kan bli utnyttet fullt ut.

 

Prosjektet bygger på et forprosjekt som så på tilgangen på privat kapital i NSPA-området. Tidligere resultater fra forprosjektet finner du på https://arcticsmartness.eu/wp-content/uploads/AIP-Feasibility-Study_web.pdf .

 

Studien finansieres av Interreg Nord, byen Oulu, de regionale utviklingsmyndighetene i Lappland, Oulu Region, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo and Etelä-Savo, Västerbotten, Norrbotten, Nordland, Troms and Finnmark fylke.

 

For ytterligere henvendelser, kontakt prosjektleder, Johannes Lith, fra Lapplands regionale råd (+358 45 3553 915, johannes.lith@lapinliitto.fi) eller norsk kontaktperson Morten Lindrupsen fra Norinnova Technology Transfer (+47 996 08 359, lindrupsen@norinnova.no).