Styrearbeid for daglige ledere

Forventninger og krav fra styret til daglig leder

Hva er dine plikter i forhold til ditt styre?
Hvilke forpliktelser har man som daglig leder overfor styret?
Hvordan bruke styret som en ressurs?

I nystartede og små bedrifter er ressursene knappe, i løpet av dette kurset lærer vi hvordan på best mulig måte utnytte de ressursene man har.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjon og oppgaveløsning, og holdes av Bedriftkompetanse AS

Priser:
Inkubatorbedrifter kr 275,-
Leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø: kr 630,-
Eksterne bedrifter: kr 935,-

Spørsmål? Ta kontakt: sit@norinnova.no

 

Om arrangement


Arrangør
Norinnova Technology Transfer As


Tidspunkt


Dato
27-02-2018
Klokkeslett - Start
09:00
Klokkeslett - Slutt
12:00
Deltakelse

Meld deg på herAdresse

Linken Møtesenter
Siva Innovasjonssenter Tromsø
Sykehusveien 21
9019 Tromsø