Oppsummering av 2016

Norinnova har i løpet av 2016 vurdert over 100 forretningsideer, fra gründere, eksisterende næringsliv og forskningsbaserte ideer fra våre eiere, UiT, UNN og Norut.

Vår Inkubator har inngått 20 nye avtaler med gründerselskaper og fire avtaler med innovasjonsprosjekter i eksisterende næringsliv.

Vi kan se tilbake på seks kommersialiseringer av forskningsideer og vi har hentet inn over 25 millioner i finansiering til ideer fra forskning.

I tillegg har vi investert fem millioner i spennende oppstartsselskaper.

Med åtte nye medarbeidere på laget tar vi sats for et godt nytt innovasjonsår!