Ledelse til glede og besvær

Norinnova Technology Transfer arrangerer kurs hvor de vil se nærmere på noen av de største utfordringene man står ovenfor som leder for små bedrifter i etableringsfasen.
Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne mer bevisst rollen som leder og hva den innebærer, både i forhold til egen adferd og kompetanse, relasjoner og samhandling, samt grunnleggende administrative oppgaver.

Kurset skal sette den enkelte deltaker bedre i stand til selvledelse og til å lede et team fra utviklingen av en forretningsidé til å bli en etablert virksomhet.

Lederrollen
Fra gründer til leder – å lede andre med utgangspunkt i din forretningsidé
Å lede eller å være leder?
Meg som leder – min kompetanse og mine egenskaper
Prioritering i hverdagen

Team
Medarbeiderskap
Struktur og kultur
Hvordan sette sammen team – komplementær kompetanse/komplementære egenskaper
Fra venn til forretningspartner – utfordringer når venner etablerer virksomhet sammen
Kompetanseforvaltning – skaffe, utvikle og ta vare på kompetanse

Hva sitter du igjen med som deltaker på dette kurset?
Du skal kjenne til faktorer som motiverer deg selv og andre
Du skal kunne beskrive dine sterke sider og utviklingspotensial som leder
Du skal være bedre i stand til å gjøre prioriteringer i arbeidshverdagen og balansere forholdet mellom jobb og fritid
Du skal ha grunnleggende forståelse for hvordan man setter sammen og organiserer team
Du har grunnleggende forståelse for hvordan man leder team mot felles mål
Du vil kjenne til håndtering av bedriftens kompetansebehov
Du vil kunne kjenne grunnleggende dokumentasjonskrav for virksomheter og krav til rapportering

Priser:
Inkubatorbedrifter kr 275,-
Leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø: kr 630,-
Eksterne bedrifter: kr 935,-
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjon og oppgaveløsning, og holdes av Bedriftkompetanse AS

Spørsmål? Ta kontakt: sit@norinnova.no

Om arrangement


Arrangør
Norinnova Technology Transfer As


Tidspunkt


Dato
22-03-2018
Klokkeslett - Start
09:00
Klokkeslett - Slutt
12:00
Deltakelse

Meld deg på herAdresse

Linken Møtesenter
Siva Innovasjonssenter Tromsø
Sykehusveien 21
9019 Tromsø