Kompetansepakke - Ta 3 betal for 2!

Styrk din arbeidshverdag,, meld deg på alle tre kursene å få det ene gratis.

Norinnova Technology Transfer arrangerer kurs hvor vi vil se nærmere på noen av de største utfordringene man står ovenfor som leder for små bedrifter i etableringsfasen.

Hensikten med kursene er å gjøre deltakerne mer bevisst rollen som leder og hva den innebærer. Dette både i forhold til egen adferd og kompetanse, relasjoner og samhandling, samt grunnleggende administrative oppgaver.
Vi gir deg nå muligheten til å melde deg på alle tre kursene til prisen av to.

  • Del 1: Styrearbeid for daglig leder
  • Del 2: Den optimale nyansettelsen
  • Del 3: Ledelse til glede og besvær

Meld deg på: 

 


Linken Møtesenter
Siva Innovasjonssenter
Sykehusveien 21
9019 Tromsø