Helse Nord: Lyser ut midler til innovasjon

Med innovasjon i Helse Nord menes nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

– Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. Det må være noe som både er nytt, nyttig og som kan nyttiggjøres av flere helseforetak, sier Kristina Lindstrøm, rådgiver i kvalitets- og forskningsavdelingen til Helse Nord RHF.
Innovasjon har til nå ikke vært lyst ut som egne midler i Helse Nord, men vært integrert som delområde i prosjektsøknader om forskningsmidler.

– Det går klart fram av forsknings og innovasjonsstrategien til Helse Nord at innovasjonsaktiviteten skal økes, understreker Lindstrøm.

Det er altså som et ledd i dette arbeidet at Helse Nord nå lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen. Det kan søkes om midler til prosjekter innen både tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.
2017 er oppstartsåret for utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i Helse Nord, og det er satt av ca. 2 600 000 til fordeling i den åpne konkurransen om midler.
Søknadsfristen er 15. mai.

Les mer her